O nás

Liga na ochranu zvířat ČR je spolek, jehož motivací je aktivní působení pro nastolení kulturního a humánního vztahu k živé přírodě, ke všem živočišným druhům v souladu se Všeobecnou deklarací práv zvířete, ostatních smluv a dohod v zájmu ochrany zvířat. Při respektování svých stanov je Liga nezávislá na státních a jiných veřejných orgánech.

Historie Ligy se datuje od roku 1990. Vznik je spojen se jménem již zemřelé akademické malířky paní Matyldy Dorazilové, která se pomocí zvířatům zabývala mnoho desítek let a položila základy ochranářské činnosti. Štafetu po ní převzal bývalí čestný předseda Ligy pan Radovan Valeš, který za 13 let výkonu své funkce předsedy rozvíjel její odkaz a vykonal obrovský kus práce. V červenci 2005 byl na shromáždění delegátů zvolen nový předseda Petr Ondráček který na jaře roku 2015 ze své funkce rezignoval. Na zasedání delegátů Ligy byla na podzim roku 2015 zvolena předsedkyní Dagmar Kubištová bývalá místopředsedkyně a dlouholetá ochránkyně zvířat a jedna z majitelek Lučanského útulku Dášenka .

Činnost Ligy se uskutečňuje praktickými činy ve prospěch jednotlivých živočichů i celých skupin některých druhů, osvětovým působením, výstavbou a provozem útulků a miniazylů pro zvířata.

V současné době je Liga největší organizací svého druhu u nás a působí na celém území České republiky. Má své členské organizace, které používají název Liga na ochranu zvířat + jméno místa, kde daná místní organizace působí. V současné době jich je 10, a to v  Olomouci, Bzenci, Jaroměři, Táboře, Kutné Hoře, Liberci, Jablonci nad Nisou, Plzni,Praze a Praze 4. Jednotlivé Ligy pečují ve svých útulcích o opuštěná zvířata (především psy a kočky), a zajišťují též péči o zraněné volně žijící živočichy (např. dravce, veverky, ježky a jiné). Jednotlivé organizace Ligy pořádají také úspěšné akce pro veřejnost – např. Jablonec Soutěž voříšků, podobně také Liga ve Bzenci.

Liga získává pro svoji činnost finanční prostředky sponzorskými dary fyzických a právnických osob, našich příznivců, příspěvky měst a obcí, veřejnými sbírkami, ale také např. dědictvími a v minulosti aukcemi uměleckých děl.
Aukce byly pořádány spolu se sdružením Akhal-Teke.cz, jehož založení v roce 2000 Liga na ochranu zvířat ČR iniciovala, když se v letech 1999-2000 významně podílela na řešení velmi neutěšené situace v chovu těchto vzácných koní*. Tento případ svojí náročností přesahoval možnosti i prostředky Ligy, proto bylo založeno toto sdružení.

Do aukce uměleckých děl přispívali významní umělci – namátkou jmenujme Adolfa Borna, Jiřího Anderleho, Tomáše Bíma, Jana Kanyzy, prof. Jana Koblasy, Kristiana Kodeta, Oldřicha Kulhánka, Jana Saudka, Sáru Saudkovou, Jaroslavu Brychtovou, Pavla Opočenského, Josky Skalníka, Jadrana Šetlíka, Olbrama Zoubka a celou řadu dalších.