12191753_1516636971993281_9000654211899819132_n

Shromáždění delegátů LOZ ČR

Shromáždění delegátů LOZ ČR. V Praze 30.10.2015 si zástupci LOZ ČR zvolili na pětileté období nové předsednictvo spolku a schválili nové znění stanov. V prostorách advokátní kanceláře Brož,Sokol,Novák,která je právním zástupcem organizace, předsedal shromáždění Mgr.Jiří Šterc,pověřený advokátní kanceláří. Nejenže vedl zasedání skvěle,ale předložil delegátům návrh znění nových stanov spolku. Děkujeme za poskytnutí azylu a právní[…]

Kampaň vzkaz tyranům

Kampaň : Vzkaz tyranům

  Liga na ochranu zvířat nachází podporu v současných právních zákonech a vzkázala těm, kdo ubližují našim němým průvodcům, že jim to neprojde. „Útulky a depozita Ligy na ochranu zvířat ČR se každodenně potýkají s bolestí týraných zvířat, neustále se setkáváme s případy lidské krutosti. Na straně druhé se daří tyto případy řešit a také[…]

telefon-Green-Evolution-Sprl

Kontakt

Liga na ochranu zvířat ČR, MO Tábor Kpt. Jaroše 2492, Tábor Táborská ochrana zvířat, Květa Stoklasová, tel.: 732 543 672 e-mail: sirius.toz@seznam.cz nebosirius.toz@atlas.cz spolupracující s depozitem zvířat Záhoří u Písku

telefon-Green-Evolution-Sprl

Kontakt

Liga na ochranu zvířat ČR, MO Olomouc Ivan Puhač, tel. 737 711 228 útulek letiště Neředín, 779 00 Olomouc vedoucí útulku Hana Dědochová, tel.: 604 307 165, 585 418 484 www.olomouckyutulek.cz e-mail: olomouc.utulek-loz@seznam.cz  

telefon-Green-Evolution-Sprl

Kontakt

Liga na ochranu zvířat ČR, MO Plzeň Sulkovská 31, Pošt.přihrádka 60, Plzeň 301 00 Martin Kuna, tel.: 724 550 333 Útulek Plzeň – Borská pole Daimlerova 1219 tel.: 724 317 314 www.utulekplzen.cz e-mail: utulekplzen@seznam.cz